Przestrzegaj coraz wyższych standardów zgodności z przepisami prawa

Przy ciągle zmieniających się zagrożeniach bezpieczeństwa, władze publiczne oraz przedsiębiorstwa na całym świecie nakładają silniejsze standardy zgodności, takie jak FedRAMP w USA czy też IRAP w Australii. Przestrzeganie norm ISO 27001 nie jest już wystarczające dla wszystkich organizacji i projektów. AconexGov spełnia dodatkowe wymogi zgodności projektu w związku z systemami Cloud oraz Saas.

Dla projektów o wysokich wymaganiach zgodności

Zgodność z FedRAMP i IRAP

Wzmocnione bezpieczeństwo istniejących środowisk, procedur oraz personelu, aby spełnić wymogi zgodności z programami takimi jak FedRAMP w ASA lub IRAP w Australii.

Bezpieczeństwo platformy Cloud

W porównaniu z systemami lokalnymi, platformy Cloud zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i harmonizują się bardziej efektywnie.

Zaawansowana architektura systemu

Pomerleau wdraża Aconex ścisłego projektu rządowego

Platforma AWS laaS (Amazon Web Services & Infrastructure-as-a-Service)

Aconex współpracuje z Amazon Web Service Infrastructure jako platforma usługowa, zachowując zgodność ze wszystkimi najważniejszymi certyfikatami.

Elastyczność systemu

IaaS eliminuje ryzyko związane ze zużyciem się sprzętu i zapewnia większą elastyczność oraz bezpieczeństwo w celu zaspokojenia ciągle zmieniających się wymagań.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych w przypadku awarii

Kopie zapasowe klasy korporacyjnej

Zaawansowane kopie zapasowe oraz protokoły znajdują się w jednym miejscu w przypadku ewentualnej utraty w centrum danych.

Szybkie odzyskiwanie danych

Serwery oraz dane AconexGov są replikowane w wielu obszarach danego regionu, zapewniając szybsze odzyskiwanie danych.