Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Przestrzegaj coraz wyższych standardów zgodności z przepisami prawa

Przy ciągle zmieniających się zagrożeniach bezpieczeństwa, władze publiczne oraz przedsiębiorstwa na całym świecie nakładają silniejsze standardy zgodności, takie jak FedRAMP w USA czy też IRAP w Australii. Przestrzeganie norm ISO 27001 nie jest już wystarczające dla wszystkich organizacji i projektów. AconexGov spełnia dodatkowe wymogi zgodności projektu w związku z systemami Cloud oraz Saas.

Dla projektów o wysokich wymaganiach zgodności

Zgodność z FedRAMP i IRAP

Wzmocnione bezpieczeństwo istniejących środowisk, procedur oraz personelu, aby spełnić wymogi zgodności z programami takimi jak FedRAMP w ASA lub IRAP w Australii.

Bezpieczeństwo platformy Cloud

W porównaniu z systemami lokalnymi, platformy Cloud zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i harmonizują się bardziej efektywnie.

Zaawansowana architektura systemu

Pomerleau wdraża Aconex ścisłego projektu rządowego

Platforma AWS laaS (Amazon Web Services & Infrastructure-as-a-Service)

Aconex współpracuje z Amazon Web Service Infrastructure jako platforma usługowa, zachowując zgodność ze wszystkimi najważniejszymi certyfikatami.

Elastyczność systemu

IaaS eliminuje ryzyko związane ze zużyciem się sprzętu i zapewnia większą elastyczność oraz bezpieczeństwo w celu zaspokojenia ciągle zmieniających się wymagań.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych w przypadku awarii

Kopie zapasowe klasy korporacyjnej

Zaawansowane kopie zapasowe oraz protokoły znajdują się w jednym miejscu w przypadku ewentualnej utraty w centrum danych.

Szybkie odzyskiwanie danych

Serwery oraz dane AconexGov są replikowane w wielu obszarach danego regionu, zapewniając szybsze odzyskiwanie danych.