Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Pomyślny projekt dzięki równym zasadom

Dobra realizacja projektu oznacza rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym i udostępnianie ich odpowiednim osobom - zawsze, kiedy ich potrzebują. Spełnienie tego wymogu stanowi wyzwanie dla organizacji oferujących aplikacje do zarządzania projektami z dziedziny budownictwa. Aconex jest neutralną platformą wspierającą cały projekt, dającą pełną kontrolę nad informacjami wszelkim organizacjom, wykonawcom i właścicielom, którzy zaangażowani są w dany projekt. Neutralność buduje zaufanie, wspomagając jednocześnie adaptację projektu. Prowadzi to do wzbogacenia informacji o projekcie i w rezultacie zwiększenie wartości całego przedsięwzięcia.

Wdrożenie projektu na najwyższym poziomie

Zaufanie cechą naszego systemu

Żaden z użytkowników Aconex nie posiada specjalnych przywilejów czy uprawnień. Uczestnicy projektu uzyskują wyłącznie dostęp tylko do tych danych, które zostały im udostępnione, co wspomaga ogólne korzystanie z systemu. Faktem jest, iż adaptacja systemu Aconex jest 11x lepsza niż w przypadku tradycyjnych systemów. *

Kompletny rejestr przeprowadzonych działań

Im więcej osób współpracujących w Aconex, tym bardziej dogłębny i wszechstronny staje się zapis przeprowadzonych działań. Wszelkie niezbędne informacje mogą być szybko wyszukiwane za pomocą metadanych. Badanie przeprowadzone przez TechValidate wykazało, że 90% managerów projektów wskazało na poczucie pewności w związku z posiadaniem pełnego zapisu działań w projekcie dzięki współpracy z systemem Aconex.

Pełna koncentracja na danych w projekcie

Czy słuszne jest podejmowanie ryzyka w związku z zabezpieczeniem danych należących do innych organizacji? Pozwól, aby Aconex przejął tę odpowiedzialność w Twoim imieniu.

Zachowaj kontrolę na poufnymi informacjami

Ustal dostęp do informacji

Zachowaj prawo własności i kontroluj wszystkie swoje dane w projekcie. Udostępniaj dokumenty i korespondencję tylko wskazanym przez Ciebie osobom, które tych informacji potrzebują.

Monitoruj wszelkie informacje

Wszystkie dokumenty i czynności podlegają kontroli i mogą być wyszukiwane, dlatego zawsze masz pełną wiedzę na temat ich lokalizacji i sposobu wykorzystania.

Wszystkie dokumenty we właściwym miejscu

W przeciwieństwie do poczty elektronicznej czy też innych systemów, Aconex nie określa limitu przesyłanych informacji. Utrata wiadomości staje się niemożliwa, a Twoje załączniki nigdy nie zostaną zablokowane.

Zredukuj ryzyko dzięki kontroli nad informacjami w projekcie

Kontrola nad procesami

Dzięki standaryzacji procesów w systemie Aconex już od pierwszego dnia realizacji projektu, możesz mieć pewność kontroli jakości wszelkich danych oraz dostępności informacji dla wszystkich osób - zawsze wtedy, kiedy ich potrzebują.

Raporty i analizy

Niezawodny i kompletny rejestr przeprowadzonych działań sprawia, że raportowanie dokumentów, komunikacji i innych informacji o projekcie pozwala uzyskać całościowy obraz projektu i lepszą analizę jego postępów.

System stworzony do osiągnięcia sukcesu

Wyrównywanie szans każdego z uczestników projektu jest w interesie wszystkich osób, co sprawia, że cały zespół pracuje bardziej efektywnie i wpływa na zmniejszenie ryzyka, zapewniając jednocześnie lepsze wyniki i sukces projektu.

*Harvard Design School, 2006, “Computer Aided Collaboration In Managing Construction.” Badanie obejmujące 46,600 projektów od 5 dostawców.