Pomyślny projekt dzięki równym zasadom

Dobra realizacja projektu oznacza rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym i udostępnianie ich odpowiednim osobom - zawsze, kiedy ich potrzebują. Spełnienie tego wymogu stanowi wyzwanie dla organizacji oferujących aplikacje do zarządzania projektami z dziedziny budownictwa. Aconex jest neutralną platformą wspierającą cały projekt, dającą pełną kontrolę nad informacjami wszelkim organizacjom, wykonawcom i właścicielom, którzy zaangażowani są w dany projekt. Neutralność buduje zaufanie, wspomagając jednocześnie adaptację projektu. Prowadzi to do wzbogacenia informacji o projekcie i w rezultacie zwiększenie wartości całego przedsięwzięcia.

Wdrożenie projektu na najwyższym poziomie

Zaufanie cechą naszego systemu

Żaden z użytkowników Aconex nie posiada specjalnych przywilejów czy uprawnień. Uczestnicy projektu uzyskują wyłącznie dostęp tylko do tych danych, które zostały im udostępnione, co wspomaga ogólne korzystanie z systemu. Faktem jest, iż adaptacja systemu Aconex jest 11x lepsza niż w przypadku tradycyjnych systemów. *

Kompletny rejestr przeprowadzonych działań

Im więcej osób współpracujących w Aconex, tym bardziej dogłębny i wszechstronny staje się zapis przeprowadzonych działań. Wszelkie niezbędne informacje mogą być szybko wyszukiwane za pomocą metadanych. Badanie przeprowadzone przez TechValidate wykazało, że 90% managerów projektów wskazało na poczucie pewności w związku z posiadaniem pełnego zapisu działań w projekcie dzięki współpracy z systemem Aconex.

Pełna koncentracja na danych w projekcie

Czy słuszne jest podejmowanie ryzyka w związku z zabezpieczeniem danych należących do innych organizacji? Pozwól, aby Aconex przejął tę odpowiedzialność w Twoim imieniu.

Zachowaj kontrolę na poufnymi informacjami

Ustal dostęp do informacji

Zachowaj prawo własności i kontroluj wszystkie swoje dane w projekcie. Udostępniaj dokumenty i korespondencję tylko wskazanym przez Ciebie osobom, które tych informacji potrzebują.

Monitoruj wszelkie informacje

Wszystkie dokumenty i czynności podlegają kontroli i mogą być wyszukiwane, dlatego zawsze masz pełną wiedzę na temat ich lokalizacji i sposobu wykorzystania.

Wszystkie dokumenty we właściwym miejscu

W przeciwieństwie do poczty elektronicznej czy też innych systemów, Aconex nie określa limitu przesyłanych informacji. Utrata wiadomości staje się niemożliwa, a Twoje załączniki nigdy nie zostaną zablokowane.

Zredukuj ryzyko dzięki kontroli nad informacjami w projekcie

Kontrola nad procesami

Dzięki standaryzacji procesów w systemie Aconex już od pierwszego dnia realizacji projektu, możesz mieć pewność kontroli jakości wszelkich danych oraz dostępności informacji dla wszystkich osób - zawsze wtedy, kiedy ich potrzebują.

Raporty i analizy

Niezawodny i kompletny rejestr przeprowadzonych działań sprawia, że raportowanie dokumentów, komunikacji i innych informacji o projekcie pozwala uzyskać całościowy obraz projektu i lepszą analizę jego postępów.

System stworzony do osiągnięcia sukcesu

Wyrównywanie szans każdego z uczestników projektu jest w interesie wszystkich osób, co sprawia, że cały zespół pracuje bardziej efektywnie i wpływa na zmniejszenie ryzyka, zapewniając jednocześnie lepsze wyniki i sukces projektu.

*Harvard Design School, 2006, “Computer Aided Collaboration In Managing Construction.” Badanie obejmujące 46,600 projektów od 5 dostawców.