Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Rozwiązania dla projektu

Platforma Cloud + Mobile

Wdrożenie platformy w ciągu kilku dni, natychmiastowy dostęp dla wszystkich osób w projekcie – w biurze lub w terenie.

Dlaczego platforma Cloud?