Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Korzyści dla wszystkich stron zainteresowanych w projekcie

Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle
US$1.4 miliardów

Właściciele projektu

Uzyskaj przejrzystość, której potrzebujesz do wykrywania ewentualnych problemów i kontroli ryzyka, które mogą prowadzić do opóźnień i odchyleń w kosztorysie. Otrzymuj wysokiej jakości instrukcje w formacie cyfrowym, w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu.

Główni wykonawcy

Uzyskaj niezbędne informacje do koordynacji procesów pomiędzy managerami projektów, konsultantami, podwykonawcami i Twoimi klientami. Zaawansowane raporty i narzędzia kontroli szybko wskażą Ci status ofert, zgłoszeń, zapytań itp.

Managerowie projektu

Generuj raporty na temat postępów kompleksowych projektów skupiających wiele niezależnych organizacji. Dostarczaj podwykonawcom i pracownikom dokładne i aktualne informacje. Zredukuj opóźnienia i uniknij nieporozumień dzięki trwałej archiwizacji i rejestrze wszelkich operacji.

Budownictwo mieszkaniowe & komercyjne


Budownictwo mieszkaniowe & komercyjne

Elastyczność współpracy w projektach budowlanych

Niezależnie od tego, czy podpisujesz kontrakt na budowę nowej siedziby głównej przedsiębiorstwa, czy też modernizujesz wieloużytkowy obszar wiejski, Twój program do zarządzania projektem powinien zwiększyć zarówno reputację jak i zyski.

Żaden projekt nie jest zbyt duży

Korzystaj z systemu Aconex tak często, jak tylko potrzebujesz, bez limitu przesyłanych danych, liczby i rozmiaru plików, czy też liczby użytkowników.

Połącz informacje i modele BIM

Aconex pozwala wszystkim uczestnikom projektu na dystrybucję i oznaczanie modeli BIM, co oznacza, że wszyscy odnoszą korzyści ze wspólnie połączonych danych bez potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń, programów, czy też przeprowadzania szkoleń.

Zdrowie & Edukacja

Zdrowie & Edukacja

Zarządzaj złożonymi spółkami partnerskimi

Zapewnij przejrzystość i dokładność w typowych dla tego typu projektów spółkach publiczno-prywatnych oraz Joint Venture, dzięki prostej w użyciu platformie stworzonej do zarządzania projektami z dziedziny budownictwa.

Spełnij wymagania zgodności z przepisami

Od wymogów zawartych w kontraktach i regulacjach prawnych do uzyskiwania certyfikatów - zgodność z przepisami oznacza dostęp do informacji na wyciągnięcie ręki. Dzięki platformie Aconex do zarządzania projektami z dziedziny budownictwa, uzyskasz wiedzę na temat lokalizacji każdego dokumentu, rysunku, modelu, czy też elementu korespondencji w dowolnym momencie, co gwarantuje spełnienie wszelkich wymogów.

Współpraca ze stronami zainteresowanymi w projekcie

Od urbanistów do wewnętrznych zespołów zarządzających – różnorodne grupy osób zainteresowanych w projekcie zaangażowane w przedsięwzięcia z dziedzin zdrowia i edukacji, wymagają umiejętnego zarządzania wszelkimi zmianami. Aconex daje Ci pewność, że żadna komunikacja nie zostanie pominięta.

Obsługa ruchu turystycznego & Usługi społeczne

Obsługa ruchu turystycznego & Usługi społeczne

Szybkie podjęcie działań

Wybór odpowiedniego programu do zarządzania projektami z dziedziny budownictwa zdecydowanie przyspiesza realizację danego projektu. Co więcej, wykonawcy mają możliwość wcześniejszego przystąpienia do realizacji swoich obowiązków. W związku z tym, dodawanie nowych użytkowników do Aconex w trakcie realizacji projektu staje się niezwykle proste.

Zarządzanie projektem z urządzeń mobilnych

Skorzystaj z nagrodzonej i docenionej aplikacji mobilnej Aconex, w celu zwiększenia efektywności wszystkich uczestników projektu – od inspektorów sprawdzających usterki, do konsultantów odpowiadających na wszelkie zapytania o udzielenie informacji.

Międzynarodowe zespoły, lokalne wsparcie

Niezależnie od tego, czy budujesz centrum danych, szpital, czy wieżowiec, Aconex wspiera wszystkie zespoły, nawet te oddalone geograficznie, za pomocą mobilnej platformy dostępnej w różnych językach. Zespoły projektowe mogą również uzyskać wsparcie od lokalnych ekspertów Aconex w ponad 40 lokalizacjach na całym świecie.

Zestaw rozwiązań dla całego projektu

Zarządzaj informacjami i procesami między wszystkimi organizacjami zaangażowanymi w projekt.

Zobacz nasze rozwiązania

$1 trylion wartości projektu

China State Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Confluence
Mouchel Babcock Education