Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Sprostaj zobowiązaniom czasowym i budżetowym

Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle
US$1.4 miliardów

Przesyłaj plany i specyfikacje

Dostarczaj swoim podwykonawcom wszelkie plany, specyfikacje oraz inne niezbędne informacje za pomocą kilku kliknięć. Odzyskaj utracone godziny dzięki rezygnacji z tradycyjnych metod dystrybucji dokumentów.

Usprawnij przegląd procesów

Postaw na określoną strukturę przepływu procesów w całym projekcie. Utrzymuj sprawność przeglądu procesów, aby zapewnić szybkie rozwiązanie wszelkich ewentualnych konfliktów.

Monitoruj postępy wykonawców

Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym pozwolą Ci w mgnieniu oka ocenić, czy praca Twojego wykonawcy przebiega zgodnie z harmonogramem, co pozwoli Ci na określenie i podjęcie odpowiednich kroków w związku z ewentualnymi opóźnieniami.

Zintegrowana kontrola kosztów

Pełny monitoring postępów z integracją kosztów i harmonogramów na przestrzeni całego projektu.

Realizuj projekty przekraczające oczekiwania klientów

AECOM Green Line Extension
wiele miliardów $US

Przejrzystość całego projektu

Monitoruj zatwierdzenia, wnioski, przesyłane dokumenty i status zapytań o udzielenie informacji w całym projekcie.

Zwiększ efektywność

Kompletna przejrzystość na każdym etapie projektu dla wszystkich uczestników zespołu projektowego zwiększa rzetelność, dokładność i ogólną jakość pracy.

Aktualne raportowanie

Zaawansowane narzędzia raportowania pokazują w mgnieniu oka ewentualne odchylenia od założonego harmonogramu oraz pozwalają na podjęcie odpowiednich czynności korygujących.

Idealna organizacja etapu odbioru projektu

Zbieraj instrukcje eksploatacji i obsługi w trakcie realizacji projektu, nie po jego zakończeniu. Automatyczna kontrola wersji zapewnia pracę na zawsze aktualnych dokumentach.

Kontrola społecznego i środowiskowego ryzyka

ONTRACK maintains over 4,000 km of railway track, bridges and tunnels

Auckland Metro Rail System Electrification
US$283 milionów

Zachwyć swojego klienta

Zarządzaj uczestnikami wielu projektów we wszystkich fazach. Zapewniaj dostęp do niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym, takich jak dane odnośnie prac nad modelami BIM w toku, korzystając tylko z przeglądarki lub urządzenia mobilnego.

Kontrola jakości

Monitoruj zgodność oryginalnych projektów z planowanymi decyzjami, minimalizując kosztowne powtarzanie działań. Zapewnij, że wszelkie decyzje podejmowane są na podstawie aktualnych informacji.

Zminimalizuj prawdopodobieństwo wypadków

Określaj, dokumentuj i wdrażaj zasady bezpieczeństwa. Skorzystaj z naszej aplikacji zawierającej listy usterek i listy inspekcji kontrolnych, w celu rejestracji niebezpiecznych praktyk w miejscu pracy i podejmowania działań w związku z ewentualnymi zagrożeniami.

Spełnij wymogi zgodności z przepisami

Zarządzaj informacjami dotyczącymi środowiskowych lub innych wymogów zgodności z przepisami, aby spełnić warunki nałożone przez organizacje rządowe i innych uczestników zaangażowanych w projekt.

Zestaw rozwiązań dla całego projektu

Zarządzaj informacjami i procesami między wszystkimi organizacjami zaangażowanymi w projekt.

Zobacz nasze rozwiązania