Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Uzyskaj więcej dzięki pracy całego zespołu

Two pipelines carry oil and gas to India’s shore

Leighton Welspun Contractors
US$200 milionów

Właściciele projektu

Uzyskaj dostęp do jednej wspólnej platformy dla wszystkich informacji w projekcie. Pozwól właścicielom jak i GC oraz EPC uzyskać jak najwięcej korzyści.

EPC/Ms

Wszelkie procesy w projekcie dostarczają odpowiednim osobom właściwe informacje we właściwym czasie, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie opóźnień i utrzymywanie kosztów w pełnej kontroli.

Managerowie projektu

Dzięki generowaniu raportów w Aconex, managerowie projektów mogą określać ewentualne przeszkody w projekcie i podejmować niezbędne czynności. Dodatkowo, automatyzacja manualnych procesów Aconex skraca czas procesów przeglądu, zatwierdzeń, zapytań, czy też zamówień.

Energetyka

Energetyka

Łączenie międzynarodowych zespołów

Standaryzacja procesów zarządzania korespondencją, dokumentami, planami oraz modelami 3D – wszystko na przestrzeni każdej organizacji w projekcie. Utrzymuj wiedzę na temat lokalizacji każdego dokumentu i rysunku, w dowolnym momencie.

Przejmij kontrolę

Zapobiegaj odchyleniom w budżecie dzięki ustaleniu wspólnych procesów i zapewnieniu każdemu uczestnikowi dostępu do niezbędnych informacji.

Zarejestruj się i rozpocznij swoją pracę

Uzyskaj korzyści płynące ze współpracy z platformą opartą na systemie Cloud przy jednoczesnym wsparciu szkoleniowym, co zapewnia rozpoczęcie działań w ciągu tygodni, a nie miesięcy.

Przemysł naftowy & gazowy

Przemysł naftowy & gazowy

Współpraca pomiędzy kontynentami

Wraz z innymi uczestnikami projektu działającymi w różnych lokalizacjach geograficznych, możliwe jest przesyłanie dużych plików w ciągu zaledwie kilku sekund. Badanie przeprowadzone przez TechValidate wykazało, że 93% klientów wskazało na szybsze przesyłanie dużej ilości plików o dużych rozmiarach dzięki korzystaniu z platformy Aconex.

Wdrożenie najlepszych praktyk

Zarządzaj analizami wykonalności oraz podstawowymi projektami technicznymi (FEED – Front End Engiennering Development w języku angielskim) w Aconex. Zintegruj wkład różnych dziedzin oraz zoptymalizuj każde działanie – od zarządzania interfejsem do planowania harmonogramów.

Uproszczenie procesów zgodności z przepisami

Pozostań w czołówce firm spełniających wymogi zgodności z przepisami bezpieczeństwa i środowiska dzięki korzystaniu z wyróżnionej aplikacji mobilnej wspomagającej przeprowadzanie inspekcji. Monitoruj działania związane ze spełnieniem wymogów zgodności i uzyskaj dostęp do wszelkich kluczowych informacji - na wyciągnięcie ręki!

Przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy

Kluczowy element dla spółek Joint Venture

Usprawnij działanie zaangażowanych spółek joint venture za pomocą odpowiednio określonych procesów zatwierdzania i wspólnych protokołów udostępniania informacji. Uniknij powtarzania tych samych czynności zautomatyzuj żmudne czynności sprawozdawcze.

Zintegrowany projekt

Dzięki Aconex, wielozespołowa współpraca nad różnymi projektami modeli w formacie 3D jest niezwykle prosta. Wykrywaj błędy, unikaj powtarzania czynności, skróć czas i koszty wydobycia, projektowania, planowania i realizacji.

Efektywna platforma

Rozpocznij pracę z Aconex nawet z niewielkim zespołem projektowym i poszerzaj go w trakcie realizacji projektu dodając nowych użytkowników i dokumenty. Aconex nie ogranicza liczby uczestników ani udostępnianych informacji.

Zestaw rozwiązań dla całego projektu

Zarządzaj informacjami i procesami między wszystkimi organizacjami zaangażowanymi w projekt.

Zobacz nasze rozwiązania

$1 trylion wartości projektu

Regina Bypass Partners
Obrascon Huarte Lain (OHL)
Hansen Yuncken
ING Real Estate