Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Kontrola projektu oparta na systemie Cloud

The Wroclaw West Bypass in Poland

Zachodnia obwodnica Wrocławia

Usprawniona współpraca

Koordynuj działania podwykonawców, konsultantów, pracowników wykwalifikowanych, managerów projektu oraz swoich klientów z jednego interfejsu. Miej zawsze wiedzę na temat statusu dokumentów oraz korespondencji. Zarządzaj milionami elementów.

Dotrzymuj ustalonych terminów

Funkcja przesuń i upuść dla procesów pozwala na uporządkowanie procesów przeglądu co sprawia, że wszystko – począwszy od analizy wykonalności do realizacji – działa płynnie z wykorzystaniem najlepszych praktyk. Badanie przeprowadzone przez TechValidate wykazało, że 73% badanych klientów zmniejszyło czas naprawy usterek o co najmniej 40% dzięki współpracy z systemem Aconex.

Projekt na wyciągnięcie ręki

Zespoły projektowe mają dostęp do informacji za pośrednictwem strony internetowej lub urządzenia mobilnego. Wszelkie niezbędne informacje mogą być wyszukiwane za pomocą zaawansowanych narzędzi, podobnych do Google.

Zaloguj się i rozpocznij swoją pracę

Instalacja systemu Aconex zajmuje tylko kilka dni. Po jego wstępnym wdrożeniu, zespoły projektowe mogą natychmiastowo rozpocząć realizację swoich działań. Intuicyjny interfejs nie wymaga wielu szkoleń.

Kontrola nad złożonością projektu. Minimalizacja ryzyka odchyleń.

AECOM Green Line Extension
wiele miliardów $US

Przegląd całego projektu

Generalni wykonawcy mają możliwość natychmiastowego odzyskiwania udostępnionym im dokumentów, rysunków czy też modeli. Automatyczna kontrola wersji zapewnia, że każdy uczestnik projektu pracuje nad najnowszą wersją pliku, dlatego decyzje podejmowane są na podstawie dokładnych i aktualnych informacji.

Zredukuj potencjalne opóźnienia

Dzięki narzędziom raportowania, które są częścią oprogramowania do współpracy przy projekcie, niezwykle prosty jest monitoring wszelkich czynności związanych z zaległymi terminami czy też identyfikacja potencjalnych przeszkód zanim wpłyną one na ustalony harmonogram.

Zintegrowana kontrola kosztów

Pełny monitoring postępów i efektywności dzięki integracji kosztów, harmonogramów i informacji na przestrzeni całego projektu.

Rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym

Zwiększ efektywność dzięki pracy z aplikacją mobilną, która pozwala inspektorom na szybką rejestrację i lokalizację potencjalnych problemów na miejscu. Unikaj powtarzania czynności dzięki możliwości dokładnej identyfikacji ewentualnych problemów i opcji określenia sposobu ich rozwiązania w momencie wykrycia. Dla przykładu, badanie przeprowadzone przez Techvalidane wykazało, że 73% klientów zredukowało czas naprawy usterek o 40% dzięki współpracy z systemem Aconex.

Bezpieczeństwo systemu, gwarancja kopii zapasowych i zgodności z przepisami

Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle
US$1.4 miliardów

Eksperci z dziedziny bezpieczeństwa

Uzyskane przez Aconex certyfikaty są dowodem na zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa informacji. Aconex jest poddawany corocznym kontrolom przeprowadzanym przez niezależne organizacje. System ten jest na bieżąco udoskonalany, aby sprostać ciągle zmieniającym się zagrożeniom.

Automatyczne odzyskiwanie danych

Każde działanie w Aconex rejestrowane jest za pomocą permanentnej ścieżki audytu, wraz z niemożliwymi do usunięcia dokumentami i plikami. Rozwiązuj wszelkie spory dzięki pełnemu zapisowi informacji o projekcie, zabezpieczonym przez osoby trzecie.

Gwarancja zgodności z przepisami

Z łatwością uzyskuj dokumentację związaną ze zgodnością z przepisami oraz unikaj niebezpieczeństw dotyczących opóźnień w realizacji projektu i podwyższenia kosztów.

Zestaw rozwiązań dla całego projektu

Zarządzaj informacjami i procesami między wszystkimi organizacjami zaangażowanymi w projekt.

Zobacz nasze rozwiązania