Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Korzyści dla całego zespołu projektowego

AECOM Green Line Extension
wiele miliardów $US

Właściciele projektu

Zapewnij przejrzystość projektu niezbędną do bardziej efektywnej kontroli. Lokalizuj i przeglądaj dokumenty, podejmuj świadome decyzje.

Główni wykonawcy

Ujednolicona komunikacja zawierająca dowody dostaw, redukuje potencjalne ryzyko utraty lub pominięcia wiadomości, dlatego współpraca z podwykonawcami, konsultantami czy też pracownikami przebiega bez żadnego trudu.

EPC/Inżynierowie

Zaawansowane raportowanie zapewnia firmom EPC pełny obraz projektu zawierający komunikację, dokumenty, modele i podjęte decyzje, dlatego wszelkie problemy zagrażające odchyleniom od harmonogramu lub budżetu zostają zaadresowane bardzo szybko.

Managerowie projektu

Procesy w całym projekcie przyspieszają cykle weryfikacji, podczas gdy lepsza przejrzystość pozwala managerom spełniać wszelkie wymagania zgodności z przepisami.

Drogi & Koleje

Drogi & Koleje

Idealna platforma dla złożonych projektów

Spółki jount venture, partnerstwa publiczno-prywatne, jak i wiele innych złożonych struktur wymagają wysokiego poziomu przejrzystości. Aconex zapewnia każdej osobie zaangażowanej w projekt dostęp do kluczowych informacji.

Stały nadzór nad postępami projektu

Wielkoskalowe projekty warte biliony dolarów, takie jak Dubaj Metro czy Denver’s Regional Transportation District FasTracks Transit Expansion Program podniosły swoją efektywność dzięki pracy z systemem Aconex.

Zespół ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa

Aconex inwestuje w systemy bezpieczeństwa informacji już od ponad 10 lat. Platforma Aconex uzyskała certyfikat zgodności ISO 27001, podlega regularnym kontrolom przeprowadzanym przez niezależne organizacje oraz jest natychmiastowo aktualizowana w momencie wystąpienia potencjalnych przeszkód.

Woda & Odpady

Woda & Odpady

Podejmuj bardziej świadome decyzje

Zespoły projektowe mogą bardzo łatwo wyszukiwać wszelkich informacji i podejmować świadome decyzje, dzięki narzędziom wyszukiwania podobnym do Google. Dodatkowo, automatyzacja kontroli wersji zapewnia, że Twoje zespoły będą pracować na najnowszych wersjach dokumentów.

Liczba użytkowników i przesyłane dane – bez limitów!

Aconex nie wprowadza ograniczeń w związku z liczbą uczestników projektu, liczby przesyłanych i pobieranych plików czy też zużywanych danych.

Natychmiastowe wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu Aconex zajmuje mniej niż 2 tygodnie. Proste i intuicyjne rozwiązanie Aconex oparte na sieci web oferuje znakomite szkolenia i niezrównane wsparcie każdej osobie zaangażowanej w projekt, która chciałaby dowiedzieć się więcej.

Lotnictwo & Porty morskie

Lotnictwo & Porty morskie

Pełna koncentracja na projekcie

Duże projekty generują niezliczone zapytania o udzielenie informacji od organizacji publicznych jak i prawnych. Aconex sprawia, że możesz niezwykle łatwo odpowiadać na wszelkie zapytania, bez utraty kontroli nad realizacją projektu.

Zminimalizuj nieporozumienia

Trwały rejestr przeprowadzonych działań zapisuje wszelkie operacje w systemie: korespondencję, edycję dokumentów czy też oznaczanie modeli. Sprawia to, że wystąpienie nieporozumień czy ewentualne sprawy sądowe stają się mniej prawdopodobne.

Cloud + Mobile

Praca zespołów projektowych możliwa jest z dowolnego miejsca, przy jednoczesnym zwiększaniu adaptacji i produktywności projektu.

Zestaw rozwiązań dla całego projektu

Zarządzaj informacjami i procesami między wszystkimi organizacjami zaangażowanymi w projekt.

Zobacz nasze rozwiązania

$1 trylion wartości projektu

Lulu Tourism
BATEG, Vinci Group
CAET XXI
Roy Hill