Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Przejmij kontrolę nad zarządzaniem interfejsami

W przypadku firm z branż Inżynierii, Zamówień & Budownictwa (EPC – Engineering, Procurement & Construction) w przemysłach naftowym i gazowym, zarządzanie interfejsem może szybko stać się niezwykle skomplikowane, zwłaszcza wtedy, kiedy używane są tradycyjne arkusze kalkulacyjne i programy do obsługi poczty elektronicznej. Aconex pozwala zidentyfikować, określić, zarządzać oraz zamykać złożone interfejsy w jednej wspólnej platformie. Zapewnij zgodność podsystemów, koordynuj pracę specjalistycznych wykonawców oraz utrzymuj pracę dostawców we wszystkich swoich projektach w celu pomyślnej realizacji projektu.  

Monitorowanie wszystkich interfejsów

Jeden przejrzysty obraz uwzględniający problemy oraz terminy ich rozwiązania.

Przejrzystość w całym projekcie

Identyfikuj i monitoruj wszystkie interfejsy w swoich projektach w czasie rzeczywistym. Ujednolicone procesy i automatyzacja pozwalają lokalizować i reagować na wszelkie problemy w różnych organizacjach i regionach.

Zaufana marka

Używany przez dziewięć z dziesięciu najlepszych światowych firm z branż Inżynierii, Zamówień i Budownictwa (EPC – Engineering, Procurement & Construction) w przemysłach naftowym i gazowym, Aconex zapewnia najwyższy poziom dostępności, bezpieczeństwa i niezawodności.

Bezpieczne udostępnianie

Wszelkie informacje są bezpieczne i nikt spoza danej organizacji nie ma do nich dostępu, chyba że zostaną one świadomie udostępnione przez członków organizacji. Pozwala to na ochronę własności intelektualnych i zwiększenie zaufania.

Zaprojektowane dla zespołów międzynarodowych

Konfigurowalne procesy dla spójnego zarządzania interfejsem na przestrzeni całego projektu.

Elastyczny system

Zarządzaj ogromną ilością informacji i komunikacji danego interfejsu w jednej platformie, ujednolicając procesy we wszystkich - krajach.

Natychmiastowe przystąpienie do działania

Rozpocznij monitorowanie informacji danego interfejsu w ciągu kilku dni. Ze wstępnie skonfigurowanym, opartym na platformie Cloud systemie, żadne nowe oprogramowanie czy sprzęt nie są wymagane.

Zaawansowane raportowanie

Monitoruj postępy za pomocą graficznych narzędzi do raportowania i analiz w czasie rzeczywistym, pokazujących status interfejsu według organizacji, dziedziny, terminu i innych kategorii.

Wymierne zmniejszenie ryzyka projektu

Wyszukiwanie za pomocą metadanych i słów kluczowych - zawsze szybko znajdziesz to, czego szukasz.

Kompletny zapis działań

Zminimalizuj nieporozumienia poprzez podejmowanie działań monitorujących, które rejestrują wszystkie komunikaty w projekcie związane z kwestiami interfejsu.

Szybkie wyszukiwanie zagadnień

Szybka lokalizacja i zarządzanie interfejsami, zapytaniami technicznymi, postępem działań i ścieżką komunikacji za pomocą zaawansowanych narzędzi wyszukiwania, w tym wyszukiwania umożliwiającego korzystanie z plików metadanych i słów kluczowych.

Proaktywność w kwestiach zapewnienia zgodności

Centralna lokalizacja dla komunikacji, zarządzania interfejsem i procesami pozwala na zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego do zapewnienia wszelkich zgodności z przepisami.