Przejmij kontrolę nad zarządzaniem interfejsami

W przypadku firm z branż Inżynierii, Zamówień & Budownictwa (EPC – Engineering, Procurement & Construction) w przemysłach naftowym i gazowym, zarządzanie interfejsem może szybko stać się niezwykle skomplikowane, zwłaszcza wtedy, kiedy używane są tradycyjne arkusze kalkulacyjne i programy do obsługi poczty elektronicznej. Aconex pozwala zidentyfikować, określić, zarządzać oraz zamykać złożone interfejsy w jednej wspólnej platformie. Zapewnij zgodność podsystemów, koordynuj pracę specjalistycznych wykonawców oraz utrzymuj pracę dostawców we wszystkich swoich projektach w celu pomyślnej realizacji projektu.  

Monitorowanie wszystkich interfejsów

Jeden przejrzysty obraz uwzględniający problemy oraz terminy ich rozwiązania.

Przejrzystość w całym projekcie

Identyfikuj i monitoruj wszystkie interfejsy w swoich projektach w czasie rzeczywistym. Ujednolicone procesy i automatyzacja pozwalają lokalizować i reagować na wszelkie problemy w różnych organizacjach i regionach.

Zaufana marka

Używany przez dziewięć z dziesięciu najlepszych światowych firm z branż Inżynierii, Zamówień i Budownictwa (EPC – Engineering, Procurement & Construction) w przemysłach naftowym i gazowym, Aconex zapewnia najwyższy poziom dostępności, bezpieczeństwa i niezawodności.

Bezpieczne udostępnianie

Wszelkie informacje są bezpieczne i nikt spoza danej organizacji nie ma do nich dostępu, chyba że zostaną one świadomie udostępnione przez członków organizacji. Pozwala to na ochronę własności intelektualnych i zwiększenie zaufania.

Zaprojektowane dla zespołów międzynarodowych

Konfigurowalne procesy dla spójnego zarządzania interfejsem na przestrzeni całego projektu.

Elastyczny system

Zarządzaj ogromną ilością informacji i komunikacji danego interfejsu w jednej platformie, ujednolicając procesy we wszystkich - krajach.

Natychmiastowe przystąpienie do działania

Rozpocznij monitorowanie informacji danego interfejsu w ciągu kilku dni. Ze wstępnie skonfigurowanym, opartym na platformie Cloud systemie, żadne nowe oprogramowanie czy sprzęt nie są wymagane.

Zaawansowane raportowanie

Monitoruj postępy za pomocą graficznych narzędzi do raportowania i analiz w czasie rzeczywistym, pokazujących status interfejsu według organizacji, dziedziny, terminu i innych kategorii.

Wymierne zmniejszenie ryzyka projektu

Wyszukiwanie za pomocą metadanych i słów kluczowych - zawsze szybko znajdziesz to, czego szukasz.

Kompletny zapis działań

Zminimalizuj nieporozumienia poprzez podejmowanie działań monitorujących, które rejestrują wszystkie komunikaty w projekcie związane z kwestiami interfejsu.

Szybkie wyszukiwanie zagadnień

Szybka lokalizacja i zarządzanie interfejsami, zapytaniami technicznymi, postępem działań i ścieżką komunikacji za pomocą zaawansowanych narzędzi wyszukiwania, w tym wyszukiwania umożliwiającego korzystanie z plików metadanych i słów kluczowych.

Proaktywność w kwestiach zapewnienia zgodności

Centralna lokalizacja dla komunikacji, zarządzania interfejsem i procesami pozwala na zmniejszenie nakładu pracy potrzebnego do zapewnienia wszelkich zgodności z przepisami.