Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Twórz instrukcje dla Działu Eksploatacji (O&M)
z łatwością

Niezależnie od tego, czy Twój projekt znajduje się w fazie planowania czy jest bliski zakończenia, należy przygotować się do etapu odbioru. Niestety, etap ten często jest niewłaściwie przemyślany. Aconex pozwala na stopniowe gromadzenie dokumentacji dla Działu Eksploatacji w trakcie etapu planowania, jak również realizacji danego projektu. Sprawia to, że zarówno dostawa jak i regularna konserwacja są znacznie ułatwione dla dewelopera, właściciela zasobów czy też zarządcy obiektu.

Przechowywanie danych

Kompletne i dokładne informacje są niezbędne do zarządzania zasobami. Aconex zapewnia bezpieczną i niezawodną archiwizację danych całego projektu.

Pełna historia projektu

Wyeliminuj wszelkie nieporozumienia za pomocą szybkiego dostępu do dokumentów projektu, korespondencji i podjętych decyzji.

Wielopoziomowe zabezpieczenia

Ochrona informacji spełnia najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, a geograficznie nadmiarowe kopie zapasowe zmniejszają ryzyko utraty danych.

Wybrane projekty Aconex

Road & Rail

wiele miliardów $US

AECOM Green Line Extension

Skorzystałbym z systemu Aconex w każdym kolejnym projekcie
Roger Gagnier, Wiceprezydent

Drogi & Koleje

US$1.4 miliardów
Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle

Aconex pomaga nam zaoszczędzić znaczne ilości czasu i utrzymuje nasz projekt zgodnie z harmonogramem.

Samantha Jacobson
Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji

Budownictwo mieszkaniowe & komercyjne

US$3.2 milionów
Skanska Builds with BIM on conjectPM

Skanska Property Poland Malta House

Wszyscy uczestnicy mogą łatwo monitorować zmiany i podjęte decyzje w fazie planowania
Roland Jarosz, Naczelnik projektu