Twórz instrukcje dla Działu Eksploatacji (O&M)
z łatwością

Niezależnie od tego, czy Twój projekt znajduje się w fazie planowania czy jest bliski zakończenia, należy przygotować się do etapu odbioru. Niestety, etap ten często jest niewłaściwie przemyślany. Aconex pozwala na stopniowe gromadzenie dokumentacji dla Działu Eksploatacji w trakcie etapu planowania, jak również realizacji danego projektu. Sprawia to, że zarówno dostawa jak i regularna konserwacja są znacznie ułatwione dla dewelopera, właściciela zasobów czy też zarządcy obiektu.

Przechowywanie danych

Kompletne i dokładne informacje są niezbędne do zarządzania zasobami. Aconex zapewnia bezpieczną i niezawodną archiwizację danych całego projektu.

Pełna historia projektu

Wyeliminuj wszelkie nieporozumienia za pomocą szybkiego dostępu do dokumentów projektu, korespondencji i podjętych decyzji.

Wielopoziomowe zabezpieczenia

Ochrona informacji spełnia najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, a geograficznie nadmiarowe kopie zapasowe zmniejszają ryzyko utraty danych.

Wybrane projekty Aconex

Drogi & Koleje

US$1.4 miliardów
Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle

Aconex pomaga nam zaoszczędzić znaczne ilości czasu i utrzymuje nasz projekt zgodnie z harmonogramem.

Samantha Jacobson
Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji

Road & Rail

wiele miliardów $US

AECOM Green Line Extension

Skorzystałbym z systemu Aconex w każdym kolejnym projekcie
Roger Gagnier, Wiceprezydent

Drogi & Koleje

The Wroclaw West Bypass in Poland

Zachodnia obwodnica Wrocławia

Korzystanie z Aconex poprawia wydajność poprzez szybsze kończenie działań.

Thomas Kahl
Kierownik projektu