Przestrzegaj wymogów terminowości, budżetu i jakości

AECOM Green Line Extension
wiele miliardów $US

Monitorowanie postępów

Pulpity nawigacyjne oraz zawarte w nich aktualne dane dostarczają szybkich informacji na temat ewentualnych opóźnień w projekcie, co pozwala na podjęcie dalszych czynności.

Zintegrowana kontrola kosztów

Jedyne źródło prawdziwych danych z integracją kosztów, harmonogramów i informacji na przestrzeni Twojego projektu.

Kontrola jakości

Monitoruj zgodność oryginalnych projektów z planowanymi decyzjami w celu zmniejszenia ryzyka popełnienia błędów oraz minimalizacji kosztownego powtarzania czynności.

Mądrzejsze decyzje, jasno określone obowiązki

Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle
US$1.4 miliardów

Zarządzaj osobami zaangażowanymi w projekt

Zarządzaj wieloma uczestnikami projektu we wszystkich jego etapach, zapewniając dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym.

Pełna przejrzystość

Miej pewność, że wszystkie podjęte decyzje są jasne i zrozumiałe, a ich podstawą są tylko i wyłącznie aktualne i dokładne informacje.

Spełnij wymogi zgodności z przepisami

Zbieraj i łatwo zarządzaj informacjami na temat zgodności z przepisami danego środowiska lub innymi wymogami regulacyjnymi, aby sprostać wymaganiom organizacji rządowych i innych osób zaangażowanych w projekt.

Połączone zespoły, podjęte decyzje i procesy wpływają na lepsze wyniki projektu

Developing integrated railway system in Qatar

Qatar Rail Program
US$36 miliardów

Zwiększ efektywność

Pełna przejrzystość na każdym etapie projektu dla każdego uczestnika zespołu projektowego zwiększa rzetelność, dokładność i ogólną jakość pracy.

Szybsze i bardziej efektywne ukończenie projektu

Spójne procesy na przestrzeni całego projektu w Aconex pozwalają na dokonywanie korekt i zapewniają rozwiązanie ewentualnych problemów.

Pełne odbiory

Instrukcje eksploatacji i obsługi zbierane są podczas realizacji projektu, a nie po jego zakończeniu. Automatyczna kontrola wersji zapewnia, że dokumenty są zawsze aktualne.

Zestaw rozwiązań dla całego projektu

Zarządzaj informacjami i procesami między wszystkimi organizacjami zaangażowanymi w projekt.

Zobacz nasze rozwiązania