Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Przestrzegaj wymogów terminowości, budżetu i jakości

AECOM Green Line Extension
wiele miliardów $US

Monitorowanie postępów

Pulpity nawigacyjne oraz zawarte w nich aktualne dane dostarczają szybkich informacji na temat ewentualnych opóźnień w projekcie, co pozwala na podjęcie dalszych czynności.

Zintegrowana kontrola kosztów

Jedyne źródło prawdziwych danych z integracją kosztów, harmonogramów i informacji na przestrzeni Twojego projektu.

Kontrola jakości

Monitoruj zgodność oryginalnych projektów z planowanymi decyzjami w celu zmniejszenia ryzyka popełnienia błędów oraz minimalizacji kosztownego powtarzania czynności.

Mądrzejsze decyzje, jasno określone obowiązki

Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle
US$1.4 miliardów

Zarządzaj osobami zaangażowanymi w projekt

Zarządzaj wieloma uczestnikami projektu we wszystkich jego etapach, zapewniając dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym.

Pełna przejrzystość

Miej pewność, że wszystkie podjęte decyzje są jasne i zrozumiałe, a ich podstawą są tylko i wyłącznie aktualne i dokładne informacje.

Spełnij wymogi zgodności z przepisami

Zbieraj i łatwo zarządzaj informacjami na temat zgodności z przepisami danego środowiska lub innymi wymogami regulacyjnymi, aby sprostać wymaganiom organizacji rządowych i innych osób zaangażowanych w projekt.

Połączone zespoły, podjęte decyzje i procesy wpływają na lepsze wyniki projektu

The Wroclaw West Bypass in Poland

Zachodnia obwodnica Wrocławia

Zwiększ efektywność

Pełna przejrzystość na każdym etapie projektu dla każdego uczestnika zespołu projektowego zwiększa rzetelność, dokładność i ogólną jakość pracy.

Szybsze i bardziej efektywne ukończenie projektu

Spójne procesy na przestrzeni całego projektu w Aconex pozwalają na dokonywanie korekt i zapewniają rozwiązanie ewentualnych problemów.

Pełne odbiory

Instrukcje eksploatacji i obsługi zbierane są podczas realizacji projektu, a nie po jego zakończeniu. Automatyczna kontrola wersji zapewnia, że dokumenty są zawsze aktualne.

Zestaw rozwiązań dla całego projektu

Zarządzaj informacjami i procesami między wszystkimi organizacjami zaangażowanymi w projekt.

Zobacz nasze rozwiązania