Program do zarządzania kosztami, który pozwala Ci mierzyć postępy & planowane działania z pełnym poczuciem pewnosci

W przypadku sprawowania kontroli nad projektem, niezbędne są dokładne informacje na temat postępów procesów w związku z kosztami, harmonogramami, projektowaniem oraz wszelkimi efektami ich zmian. Wczesna widoczność wpływów finansowych na projekt rozpoczyna się od połączenia wszystkich uczestników projektu na każdym poziomie łańcucha wartości – w biurze czy na miejscu – wszystko w jednej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś wykonawcą i musisz uprościć procesy zarządzania zmianą i płatnościami, czy też jesteś właścicielem projektu zmagającym się z niedokładnymi prognozami, Aconex Connected Cost oferuje kontrolę i przejrzystość każdego etapu w Twoim projekcie.

Wybrane projekty Aconex

Przemysł naftowy & gazowy

US$200 milionów
Two pipelines carry oil and gas to India’s shore

Leighton Welspun Contractors

W pełni oczekujemy, że nastąpi minimalizacja kosztów i ryzyka w obu projektach.

Vivek Mazumdar
Główny Manager ds. Technologii i Systemów Informacyjnych

Drogi & Koleje

US$283 milionów
ONTRACK maintains over 4,000 km of railway track, bridges and tunnels

Auckland Metro Rail System Electrification

W każdej chwili, uczestnicy i osoby zaangażowane w projekt mogą przeglądać, przesyłać i monitorować swoje informacje w czasie rzeczywistym.

Murray Hood
Kierownik projektu

Budownictwo mieszkaniowe & komercyjne

IKEA’s flagship store in Wembley, London

IKEA Wembley

Aconex pomógł nam ograniczyć koszty i nasz wpływ na środowisko
Steve Pettyfer U.K. Kierownik budowy