Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Aconex pomaga firmie transportu kolejowego utrzymać swój projekt “na odpowiednim torze”

Nazwa projektu:Auckland Metro Rail System Electrification | Branża:Drogi & KolejeWartość projektu:US$283 milionów | Lokalizacja:Auckland, Nowa Zelandia

Projekt Auckland Metro Rail System Electrification stanowi największą modernizację linii kolejowych w Nowej Zelandii od roku 1980. Projekt obejmuje budowę nowego systemu sygnalizacji, nowych linii sieci trakcyjnych, nowego systemu zasilania elektrycznego oraz zakup nowego taboru kolejowego. ONTRACK nazywa się aktualnie KiwiRail.

Wyzwania

 • Duża liczba uczestników projektu reprezentujących zarówno sektor publiczny jak i prywatny pracująca razem jak zespół projektowy.
 • Zróżnicowany projekt rozciąga się na linii kolejowej o długości 4,000 kilometrów.
 • Wymóg monitorowania i zarządzania dużą ilością rysunków, dokumentów i korespondencji.
 • Uczestnicy potrzebują otrzymywać dokładne informacje w odpowiednim czasie. 

Rozwiązania

 • Jedna wspólna platforma do zarządzania informacjami dla wszystkich uczestników projektu.
 • Możliwość przeglądania, przesyłania i monitorowania informacji przez użytkowników w czasie rzeczywistym.
 • Pełna ścieżka audytu pokazująca historię podjętych decyzji i działań.
 • Spójne procesy dla wszystkich uczestników projektu.

Rezultaty

 • Wzrost efektywności i produktywności całego zespołu projektowego.
 • Ujednolicona komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu.
 • Dostępność informacji o projekcie – zawsze i wszędzie.
 • Kompletne archiwum informacji i dokumentów o projekcie pozwalające na podjęcie przyszłych decyzji.
Powrót do projektów

Podobne projekty

Road & Rail

wiele miliardów $US

AECOM Green Line Extension

Skorzystałbym z systemu Aconex w każdym kolejnym projekcie
Roger Gagnier, Wiceprezydent

Drogi & Koleje

US$1.4 miliardów
Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle

Aconex pomaga nam zaoszczędzić znaczne ilości czasu i utrzymuje nasz projekt zgodnie z harmonogramem.

Samantha Jacobson
Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji

Przemysł naftowy & gazowy

US$200 milionów
Two pipelines carry oil and gas to India’s shore

Leighton Welspun Contractors

W pełni oczekujemy, że nastąpi minimalizacja kosztów i ryzyka w obu projektach.

Vivek Mazumdar
Główny Manager ds. Technologii i Systemów Informacyjnych