Aconex pomaga firmie transportu kolejowego utrzymać swój projekt “na odpowiednim torze”

Nazwa projektu:Auckland Metro Rail System Electrification | Branża:Drogi & KolejeWartość projektu:US$283 milionów | Lokalizacja:Auckland, Nowa Zelandia

Projekt Auckland Metro Rail System Electrification stanowi największą modernizację linii kolejowych w Nowej Zelandii od roku 1980. Projekt obejmuje budowę nowego systemu sygnalizacji, nowych linii sieci trakcyjnych, nowego systemu zasilania elektrycznego oraz zakup nowego taboru kolejowego. ONTRACK nazywa się aktualnie KiwiRail.

Wyzwania

 • Duża liczba uczestników projektu reprezentujących zarówno sektor publiczny jak i prywatny pracująca razem jak zespół projektowy.
 • Zróżnicowany projekt rozciąga się na linii kolejowej o długości 4,000 kilometrów.
 • Wymóg monitorowania i zarządzania dużą ilością rysunków, dokumentów i korespondencji.
 • Uczestnicy potrzebują otrzymywać dokładne informacje w odpowiednim czasie. 

Rozwiązania

 • Jedna wspólna platforma do zarządzania informacjami dla wszystkich uczestników projektu.
 • Możliwość przeglądania, przesyłania i monitorowania informacji przez użytkowników w czasie rzeczywistym.
 • Pełna ścieżka audytu pokazująca historię podjętych decyzji i działań.
 • Spójne procesy dla wszystkich uczestników projektu.

Rezultaty

 • Wzrost efektywności i produktywności całego zespołu projektowego.
 • Ujednolicona komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu.
 • Dostępność informacji o projekcie – zawsze i wszędzie.
 • Kompletne archiwum informacji i dokumentów o projekcie pozwalające na podjęcie przyszłych decyzji.
Powrót do projektów

Podobne projekty

Drogi & Koleje

US$1.4 miliardów
Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle

Aconex pomaga nam zaoszczędzić znaczne ilości czasu i utrzymuje nasz projekt zgodnie z harmonogramem.

Samantha Jacobson
Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji

Road & Rail

wiele miliardów $US

AECOM Green Line Extension

Skorzystałbym z systemu Aconex w każdym kolejnym projekcie
Roger Gagnier, Wiceprezydent

Drogi & Koleje

US$283 milionów
ONTRACK maintains over 4,000 km of railway track, bridges and tunnels

Auckland Metro Rail System Electrification

W każdej chwili, uczestnicy i osoby zaangażowane w projekt mogą przeglądać, przesyłać i monitorować swoje informacje w czasie rzeczywistym.

Murray Hood
Kierownik projektu