Farrans rozwija się z Aconex

Nazwa projektu:Farrans Construction Enterprise | Branża:Budownictwo mieszkaniowe & komercyjneLokalizacja:Wielka Brytania i Irlandia

Farrans Construction jest wiodącym wykonawcą projektów z branż budowlanej oraz inżynierii lądowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W roku 2004, Farrans wdrożył platformę Aconex głównie w celu zarządzania informacjami i procesami w ponad 30 wielkoskalowych i wysoko profitowych projektach. Na mocy porozumienia przedsiębiorstw, firma korzysta z platformy Aconex w celu realizacji przetargów, wykonania operacji przed rozpoczęciem budowy oraz ogólnego zarządzania projektem.

Wyzwania

 • Kontrola informacji na przestrzeni dużych, złożonych projektów.
 • Brak efektywności procesów – podjęcie wyzwań z zakresu kosztów i harmonogramów.
 • Konflikty pomiędzy uczestnikami projektu, prowadzące w ostateczności do nieporozumień.
 • Wymagania kadrowe w celu kontroli dokumentów i wsparcia administracyjnego.

Rozwiązania

 • Współpraca nad projektem zapewniająca przejrzystość i kontrolę.
 • Aconex Connected BIM dla współpracy pomiędzy projektantami oraz zespołami budowlanymi dla projektów z modelami BIM.
 • Pulpity nawigacyjne wskazujące realny stan projektu, w tym analizy i raportowanie.
 • Aplikacje mobilne z możliwością dostępu do danych projektowych w miejscu realizacji projektu.

Rezultaty

 • Ujednolicenie systemu Aconex zapewniające spójność procesów w całym portfolio projektu.
 • Automatyzacja procesów dla zwiększenia efektywności i skrócenia cykli procesów.
 • Pełna ścieżka audytu zawierająca dokumenty i komunikację w celu uniknięcia nieporozumień.
 • Zmniejszenie wymogów kadrowych i redukcja czasu na administrację i kontrolę dokumentów. 
 
Powrót do projektów

Podobne projekty

Drogi & Koleje

US$1.4 miliardów
Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle

Aconex pomaga nam zaoszczędzić znaczne ilości czasu i utrzymuje nasz projekt zgodnie z harmonogramem.

Samantha Jacobson
Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji

Road & Rail

wiele miliardów $US

AECOM Green Line Extension

Skorzystałbym z systemu Aconex w każdym kolejnym projekcie
Roger Gagnier, Wiceprezydent

Przemysł naftowy & gazowy

US$200 milionów
Two pipelines carry oil and gas to India’s shore

Leighton Welspun Contractors

W pełni oczekujemy, że nastąpi minimalizacja kosztów i ryzyka w obu projektach.

Vivek Mazumdar
Główny Manager ds. Technologii i Systemów Informacyjnych