Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Farrans rozwija się z Aconex

Nazwa projektu:Farrans Construction Enterprise | Branża:Budownictwo mieszkaniowe & komercyjneLokalizacja:Wielka Brytania i Irlandia

Farrans Construction jest wiodącym wykonawcą projektów z branż budowlanej oraz inżynierii lądowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W roku 2004, Farrans wdrożył platformę Aconex głównie w celu zarządzania informacjami i procesami w ponad 30 wielkoskalowych i wysoko profitowych projektach. Na mocy porozumienia przedsiębiorstw, firma korzysta z platformy Aconex w celu realizacji przetargów, wykonania operacji przed rozpoczęciem budowy oraz ogólnego zarządzania projektem.

Wyzwania

 • Kontrola informacji na przestrzeni dużych, złożonych projektów.
 • Brak efektywności procesów – podjęcie wyzwań z zakresu kosztów i harmonogramów.
 • Konflikty pomiędzy uczestnikami projektu, prowadzące w ostateczności do nieporozumień.
 • Wymagania kadrowe w celu kontroli dokumentów i wsparcia administracyjnego.

Rozwiązania

 • Współpraca nad projektem zapewniająca przejrzystość i kontrolę.
 • Aconex Connected BIM dla współpracy pomiędzy projektantami oraz zespołami budowlanymi dla projektów z modelami BIM.
 • Pulpity nawigacyjne wskazujące realny stan projektu, w tym analizy i raportowanie.
 • Aplikacje mobilne z możliwością dostępu do danych projektowych w miejscu realizacji projektu.

Rezultaty

 • Ujednolicenie systemu Aconex zapewniające spójność procesów w całym portfolio projektu.
 • Automatyzacja procesów dla zwiększenia efektywności i skrócenia cykli procesów.
 • Pełna ścieżka audytu zawierająca dokumenty i komunikację w celu uniknięcia nieporozumień.
 • Zmniejszenie wymogów kadrowych i redukcja czasu na administrację i kontrolę dokumentów. 
 
Powrót do projektów

Podobne projekty

Drogi & Koleje

US$1.4 miliardów
Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle

Aconex pomaga nam zaoszczędzić znaczne ilości czasu i utrzymuje nasz projekt zgodnie z harmonogramem.

Samantha Jacobson
Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji

Road & Rail

wiele miliardów $US

AECOM Green Line Extension

Skorzystałbym z systemu Aconex w każdym kolejnym projekcie
Roger Gagnier, Wiceprezydent