Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Kopalnia rudy żelaza zamienia informacje o projekcie w złoto

Nazwa projektu:Roy Hill Mine | Branża:Przemysł wydobywczyWartość projektu:US$10 miliardów | Lokalizacja:Newman, Australia

Roy Hill jest jednym z największych projektów w Australii scalającym przemysł wydobywczy rud żelaza, budownictwo kolejowe oraz infrastrukturę portów morskich, zlokalizowanym około 115 kilometrów na północ od miasta Newman w regionie Pilbara w Zachodniej Australii. Roy Hill Mine posiada łączny zasób wynoszący ponad 2.3 miliardów ton ze średnio +55% wydobytych rud żelaza w ciągu 20 lat działalności kopalni, z pierwszą dostawą zaplanowaną na rok 2015.

Wyzwania

 • Złożony projekt z dziedziny przemysłu wydobywczego.
 • Duża liczba udziałowców i wiele zasobów do wybudowania.
 • Wymóg redukcji ryzyka i spełnienia zgodności z przepisami.
 • Dostarczenie projektu na czas w celu rozpoczęcia produkcji według harmonogramu.

Rozwiązania

 • Aconex – jedyne źródło stworzone dla wykonawców do zarządzania informacjami w projekcie.
 • Neutralna platforma oparta na systemie Cloud dla poprawy wydajności i dostępu do informacji.
 • Platforma używana w 23 różnych organizacjach, która stale powiększa się w miarę pozyskiwania nowych kontraktów operacyjnych.
 • Wdrożenie najlepszych praktyk do wspólnych projektów z dziedziny budownictwa.

Rezultaty

 • Zespoły projektowe mają możliwość pełnego zarządzania komunikacją w projekcie.
 • Członkowie zespołów mogą udostępniać i aktualizować dokumenty i rysunki.
 • Zespoły mogą wdrażać określone procesy dla kontroli i przeglądu dokumentów oraz zatwierdzeń.
 • Pełna ścieżka audytu i możliwości wyszukiwania stron internetowych zapewniają proste i szybkie wyszukiwanie.
Powrót do projektów

Podobne projekty

Drogi & Koleje

US$1.4 miliardów
Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle

Aconex pomaga nam zaoszczędzić znaczne ilości czasu i utrzymuje nasz projekt zgodnie z harmonogramem.

Samantha Jacobson
Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji

Road & Rail

wiele miliardów $US

AECOM Green Line Extension

Skorzystałbym z systemu Aconex w każdym kolejnym projekcie
Roger Gagnier, Wiceprezydent

Budownictwo mieszkaniowe & komercyjne

Sunderland bridge, Farrans Builds Up with Aconex

Farrans Construction Enterprise

Nasze zespoły preferują Aconex niż jakikolwiek inny system
Neil McStravick, Kierownik ds. Projektów i Zamówień