Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Aconex - rejestracja

Co chciał(a)byś zrobić?

Nie jesteś pewny(a), co zrobić?

Aby dowiedzieć się, czy Twoja organizacja jest już zarejestrowana w Aconex, prosimy o kontakt z lokalnym Centrum Pomocy.

Skontaktuj się z Centrum Pomocy