Zarządzaj dostawcami, ofertami i kontraktami bardziej efektywnie

Zarządzając dużym projektem, bardzo łatwo można pogubić się w niezliczonej ilości papierowych dokumentów, w szczególności podczas kopiowania wszystkich dokumentów od dostawców, wykonawców i konsultantów, które wymagają manualnych procesów w wielu systemach. Aconex usprawnia wszystko – od zarządzania ofertami do zarządzania dokumentami dostawców – za pomocą zastąpienia papierowych dokumentów ich cyfrową wersją, automatyzując jednocześnie powtarzające się procesy i trzymając wszystko w jednym miejscu.

Organizacja pakietów i dostaw w systemie Cloud

Monitoruj postępy swoich pakietów i w razie konieczności podejmuj działania korygujące.

Uproszczenie i ujednolicenie

Zorganizuj swoje działania przy użyciu jednego spójnego formatu pakietów we wszystkich branżach, zawodach oraz wraz z partnerami biorącymi udział w projekcie, dla szybkiego i efektywnego procesu.

Rozszerzona kontrola

Skorzystaj z zaawansowanych narzędzi w celu przyspieszenia i automatyzacji przepływu informacji, co pomoże Ci w spełnieniu podjętych zobowiązań zawartych w kontraktach i efektywnym zarządzaniu dokumentami dostawców.

Klarowność całego projektu

Szybkie tworzenie przejrzystych graficznych podsumowań w związku z pakietami i krótkimi raportami, w celu zapewnienia wszystkim dostępu do aktualnych informacji.

Uproszczony proces

Sprawdź status każdego dokumentu w pakiecie za pomocą kilku kliknięć.

Twórz pakiety w ciągu kilku minut

Wyszukaj dokumenty w Aconex korzystając z zaawansowanych narzędzi wyszukiwania. Dołącz je do swojego pakietu i przesyłaj do osób dokonujących przeglądu, bez żadnych limitów liczby dokumentów czy też rozmiaru pakietu.

Zarządzaj procesami przeglądu w całym projekcie

Wprowadź spójny proces przeglądu projektu wszystkim wewnętrznym członkom organizacji, jak i spoza niej.

Status każdego dokumentu – zawsze aktualny!

Generuj raporty w czasie rzeczywistym, aby zawsze mieć wgląd w aktualne dane i podejmować odpowiednie decyzje.

Potwierdzone przez naszych klientów

Nasi klienci zaufali Aconex. Badanie przeprowadzone przez Techvalidate wykazało, że 92% klientów zredukowało czas wyszukiwania informacji dzięki korzystania z systemu Aconex.

Projekt bez użycia papieru

Aconex zarządza dowolną liczba plików, rozmiarów oraz rodzajów.

Zredukuj czas zarządzania ofertami

Ujednolicenie i automatyzacja pakietów są kluczowe dla redukcji czasu potrzebnego na przeprowadzenie i ocenę ofert i przetargów.

Przejrzystość zarządzania kontraktami

Uprość swoim wykonawcom podjęcie i wykonanie zobowiązań kontraktowych dzięki pracy z przejrzystym systemem monitorującym każdy dokument i komunikację w tych samych standardowych formach kontraktów.

Centralizacja zarządzania dokumentami dostawców

Zarządzaj i wychwytuj wszelkie informacje uzyskane od dostawców i rejestruj szybko złożone pakiety online w jednej platformie. Uzyskaj wgląd w efektywność swojego dostawcy i działaj natychmiastowo w przypadku wystąpienia problemów.