Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Zarządzaj dostawcami, ofertami i kontraktami bardziej efektywnie

Zarządzając dużym projektem, bardzo łatwo można pogubić się w niezliczonej ilości papierowych dokumentów, w szczególności podczas kopiowania wszystkich dokumentów od dostawców, wykonawców i konsultantów, które wymagają manualnych procesów w wielu systemach. Aconex usprawnia wszystko – od zarządzania ofertami do zarządzania dokumentami dostawców – za pomocą zastąpienia papierowych dokumentów ich cyfrową wersją, automatyzując jednocześnie powtarzające się procesy i trzymając wszystko w jednym miejscu.

Organizacja pakietów i dostaw w systemie Cloud

Monitoruj postępy swoich pakietów i w razie konieczności podejmuj działania korygujące.

Uproszczenie i ujednolicenie

Zorganizuj swoje działania przy użyciu jednego spójnego formatu pakietów we wszystkich branżach, zawodach oraz wraz z partnerami biorącymi udział w projekcie, dla szybkiego i efektywnego procesu.

Rozszerzona kontrola

Skorzystaj z zaawansowanych narzędzi w celu przyspieszenia i automatyzacji przepływu informacji, co pomoże Ci w spełnieniu podjętych zobowiązań zawartych w kontraktach i efektywnym zarządzaniu dokumentami dostawców.

Klarowność całego projektu

Szybkie tworzenie przejrzystych graficznych podsumowań w związku z pakietami i krótkimi raportami, w celu zapewnienia wszystkim dostępu do aktualnych informacji.

Uproszczony proces

Sprawdź status każdego dokumentu w pakiecie za pomocą kilku kliknięć.

Twórz pakiety w ciągu kilku minut

Wyszukaj dokumenty w Aconex korzystając z zaawansowanych narzędzi wyszukiwania. Dołącz je do swojego pakietu i przesyłaj do osób dokonujących przeglądu, bez żadnych limitów liczby dokumentów czy też rozmiaru pakietu.

Zarządzaj procesami przeglądu w całym projekcie

Wprowadź spójny proces przeglądu projektu wszystkim wewnętrznym członkom organizacji, jak i spoza niej.

Status każdego dokumentu – zawsze aktualny!

Generuj raporty w czasie rzeczywistym, aby zawsze mieć wgląd w aktualne dane i podejmować odpowiednie decyzje.

Potwierdzone przez naszych klientów

Nasi klienci zaufali Aconex. Badanie przeprowadzone przez Techvalidate wykazało, że 92% klientów zredukowało czas wyszukiwania informacji dzięki korzystania z systemu Aconex.

Projekt bez użycia papieru

Aconex zarządza dowolną liczba plików, rozmiarów oraz rodzajów.

Zredukuj czas zarządzania ofertami

Ujednolicenie i automatyzacja pakietów są kluczowe dla redukcji czasu potrzebnego na przeprowadzenie i ocenę ofert i przetargów.

Przejrzystość zarządzania kontraktami

Uprość swoim wykonawcom podjęcie i wykonanie zobowiązań kontraktowych dzięki pracy z przejrzystym systemem monitorującym każdy dokument i komunikację w tych samych standardowych formach kontraktów.

Centralizacja zarządzania dokumentami dostawców

Zarządzaj i wychwytuj wszelkie informacje uzyskane od dostawców i rejestruj szybko złożone pakiety online w jednej platformie. Uzyskaj wgląd w efektywność swojego dostawcy i działaj natychmiastowo w przypadku wystąpienia problemów.