Oprogramowanie do zarządzania procesami przeznaczone dla projektów inżynieryjnych i budowlanych

Dobrze przemyślane procesy wpływają na znaczącą poprawę efektywności danego projektu poprzez ujednolicenie procesów sprawdzania oraz cykli zatwierdzania. Oprogramowanie do zarządzania przepływem procesów zmniejsza złożoność danego projektu, ułatwia zdobywanie danych i zwiększa kontrolę poprzez automatyzację działań. Usprawnij wszystko w swoim projekcie – zarządzaj kontraktami, przeglądaj dokumenty do przekazania i wiele innych.  

Przesyłanie dokumentów

Od szkiców do danych dotyczących materiałów - przeglądy wszystkich planów są istotne dla każdego projektu. Będąc architektem, inżynierem czy też wykonawcą, potrzebujesz jednej wspólnej platformy do łatwego udostępniania i przeglądu dokumentów.

Poprawa efektywności procesów

Zarządzaj wszystkimi przesyłanymi dokumentami w systemie opartym na platformie Cloud, w celu zmniejszenia nakładów administracyjnych i czasu przetwarzania poprzez automatyzację przeglądów i zatwierdzeń. Dowiedz się, w jaki sposób firma AECOM skróciła cykl przesyłania dokumentów o 50%.

Pełny zapis wszelkich modyfikacji

Zbierz wszystkie rodzaje przesyłanych dokumentów w jednym, ujednoliconym procesie, aby zapewnić kompletny zapis podjętych decyzji i zmian.

Szczegółowe plany

Zarządzaj diagramami, harmonogramami, rysunkami produkcyjnymi oraz innymi rodzajami dokumentów – wszystko w jednym miejscu, oferując większą organizację i strukturę.

Brak dodatkowych etapów

Zakończ cały proces w jednym miejscu. Otrzymuj przekazania, przeglądaj dokumenty, opisuj zmiany lub dodawaj komentarze, a następnie wybieraj kolejne zadania.

Skrócenie czasu przeglądu danych

Przygotuj rysunki warsztatowe znacznie szybciej niż w przypadku typowych systemów wymiany plików. Skorzystaj z narzędzi automatycznego monitorowania każdej operacji rezygnując z ręcznego wprowadzania danych.

Dostępność w terenie

Gdziekolwiek jesteś - przeglądaj i zarządzaj swoimi procesami. Nieważne, czy jesteś w biurze, w podróży, czy na miejscu – korzystaj z systemu Aconex z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu.

Zwiększenie produktywności

Dzięki systemowi opartym na platformie Cloud, każda osoba uczestnicząca w projekcie może brać udział w procesie wymiany informacji lub zarządzać procesami, niezależnie od lokalizacji.

Na każdym urządzeniu

Otrzymuj powiadomienia, zarządzaj procesami i utrzymuj zharmonizowany tok całego projektu dzięki wyróżnionej aplikacji do zarządzania projektami budowlanymi na urządzeniach z systemami iOS i Android.

Monitorowanie postępów

Pełny monitoring i szczegółowe raportowanie na podstawie przepływu informacji bez względu na liczbę zainteresowanych stron. Kontrolowane i zautomatyzowane procesy pozwolą Ci w krótszym czasie osiągnąć znacznie więcej.

Lepsza przejrzystość

Wyszukuj szybko wszelkie procesy lub wstępnie określone raporty, aby ustalić, co zostało nowo przypisane, co jest oczekujące, a co zaległe. 100% klientów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez TechValidate, wskazało na lepszy wgląd we wszelkie trudności i opóźnienia dzięki współpracy z Aconex.

Raportowanie na przestrzeni wszystkich procesów

Przejrzystość systemu Aconex pozwala łatwo monitorować postępy projektu w czasie rzeczywistym oraz pomaga w identyfikacji i podjęciu działań w związku z ewentualnymi przeszkodami, zanim te wpłyną na znaczące opóźnienia w procesie.

Wybrane projekty Aconex

Road & Rail

wiele miliardów $US

AECOM Green Line Extension

Skorzystałbym z systemu Aconex w każdym kolejnym projekcie
Roger Gagnier, Wiceprezydent

Drogi & Koleje

US$1.4 miliardów
Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle

Aconex pomaga nam zaoszczędzić znaczne ilości czasu i utrzymuje nasz projekt zgodnie z harmonogramem.

Samantha Jacobson
Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji

Budownictwo mieszkaniowe & komercyjne

IKEA’s flagship store in Wembley, London

IKEA Wembley

Aconex pomógł nam ograniczyć koszty i nasz wpływ na środowisko
Steve Pettyfer U.K. Kierownik budowy