Oracle completed the acquisition of Aconex in March 2018. Aconex has become part of Oracle Construction and Engineering. This web site will be redirected to Oracle.com on February 28th, 2019.

Oprogramowanie do zarządzania procesami przeznaczone dla projektów inżynieryjnych i budowlanych

Dobrze przemyślane procesy wpływają na znaczącą poprawę efektywności danego projektu poprzez ujednolicenie procesów sprawdzania oraz cykli zatwierdzania. Oprogramowanie do zarządzania przepływem procesów zmniejsza złożoność danego projektu, ułatwia zdobywanie danych i zwiększa kontrolę poprzez automatyzację działań. Usprawnij wszystko w swoim projekcie – zarządzaj kontraktami, przeglądaj dokumenty do przekazania i wiele innych.  

Przesyłanie dokumentów

Od szkiców do danych dotyczących materiałów - przeglądy wszystkich planów są istotne dla każdego projektu. Będąc architektem, inżynierem czy też wykonawcą, potrzebujesz jednej wspólnej platformy do łatwego udostępniania i przeglądu dokumentów.

Poprawa efektywności procesów

Zarządzaj wszystkimi przesyłanymi dokumentami w systemie opartym na platformie Cloud, w celu zmniejszenia nakładów administracyjnych i czasu przetwarzania poprzez automatyzację przeglądów i zatwierdzeń. Dowiedz się, w jaki sposób firma AECOM skróciła cykl przesyłania dokumentów o 50%.

Pełny zapis wszelkich modyfikacji

Zbierz wszystkie rodzaje przesyłanych dokumentów w jednym, ujednoliconym procesie, aby zapewnić kompletny zapis podjętych decyzji i zmian.

Szczegółowe plany

Zarządzaj diagramami, harmonogramami, rysunkami produkcyjnymi oraz innymi rodzajami dokumentów – wszystko w jednym miejscu, oferując większą organizację i strukturę.

Brak dodatkowych etapów

Zakończ cały proces w jednym miejscu. Otrzymuj przekazania, przeglądaj dokumenty, opisuj zmiany lub dodawaj komentarze, a następnie wybieraj kolejne zadania.

Skrócenie czasu przeglądu danych

Przygotuj rysunki warsztatowe znacznie szybciej niż w przypadku typowych systemów wymiany plików. Skorzystaj z narzędzi automatycznego monitorowania każdej operacji rezygnując z ręcznego wprowadzania danych.

Dostępność w terenie

Gdziekolwiek jesteś - przeglądaj i zarządzaj swoimi procesami. Nieważne, czy jesteś w biurze, w podróży, czy na miejscu – korzystaj z systemu Aconex z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu.

Zwiększenie produktywności

Dzięki systemowi opartym na platformie Cloud, każda osoba uczestnicząca w projekcie może brać udział w procesie wymiany informacji lub zarządzać procesami, niezależnie od lokalizacji.

Na każdym urządzeniu

Otrzymuj powiadomienia, zarządzaj procesami i utrzymuj zharmonizowany tok całego projektu dzięki wyróżnionej aplikacji do zarządzania projektami budowlanymi na urządzeniach z systemami iOS i Android.

Monitorowanie postępów

Pełny monitoring i szczegółowe raportowanie na podstawie przepływu informacji bez względu na liczbę zainteresowanych stron. Kontrolowane i zautomatyzowane procesy pozwolą Ci w krótszym czasie osiągnąć znacznie więcej.

Lepsza przejrzystość

Wyszukuj szybko wszelkie procesy lub wstępnie określone raporty, aby ustalić, co zostało nowo przypisane, co jest oczekujące, a co zaległe. 100% klientów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez TechValidate, wskazało na lepszy wgląd we wszelkie trudności i opóźnienia dzięki współpracy z Aconex.

Raportowanie na przestrzeni wszystkich procesów

Przejrzystość systemu Aconex pozwala łatwo monitorować postępy projektu w czasie rzeczywistym oraz pomaga w identyfikacji i podjęciu działań w związku z ewentualnymi przeszkodami, zanim te wpłyną na znaczące opóźnienia w procesie.

Wybrane projekty Aconex

Road & Rail

wiele miliardów $US

AECOM Green Line Extension

Skorzystałbym z systemu Aconex w każdym kolejnym projekcie
Roger Gagnier, Wiceprezydent

Drogi & Koleje

US$1.4 miliardów
Joint venture coordinates multiple public and private stakeholders on two-mile tunnel project under downtown Seattle

State Route 99 Tunel pod miastem Seattle

Aconex pomaga nam zaoszczędzić znaczne ilości czasu i utrzymuje nasz projekt zgodnie z harmonogramem.

Samantha Jacobson
Specjalista ds. Kontroli Dokumentacji

Budownictwo mieszkaniowe & komercyjne

Sunderland bridge, Farrans Builds Up with Aconex

Farrans Construction Enterprise

Nasze zespoły preferują Aconex niż jakikolwiek inny system
Neil McStravick, Kierownik ds. Projektów i Zamówień